Articles

Marcin Liberacki

Articles

Wstęp

Download article

Rekrutacja oraz kształcenie w Studium Oficerskim w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych. Wybrane aspekty socjologiczne

AbstractDownload article

Wiedza i umiejętności jako wyznaczniki roli oficera Wojska Polskiego wykonywanej przez absolwentów uczelni cywilnych

AbstractDownload article

Qualities of an officer of the Polish Army in the context of Officers’ School graduates of Gen. T. Kościuszko Land Forces Military Academy

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout