Artykuły

Marcin Miemiec ORCiD: 0000-0002-9100-0895

Artykuły

Stany nadzwyczajne (stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej) w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

AbstractPobierz artykuł

Organizacja oraz finansowanie publicznego radia i telewizji w Republice Federalnej Niemiec

AbstractPobierz artykuł

radio broadcasting, television, public mission, state contract, public-law institution, radio board, administrative board, authorizing officer, fee, contribution, radiofonia, telewizja, misja publiczna, umowa państwowa, zakład publicznoprawny, rada radiofonii, rada administracyjna, intendent, opłata, składka

Samodzielne przedsiębiorstwo komunalne prawa publicznego w systemie publicznoprawnych form organizacyjnych świadczenia usług materialnych przez gminy w Republice Federalnej Niemiec

AbstractPobierz artykuł

territorial self-government, municipality, tangible (economic) and intangible municipality services, municipal company under public law

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy