Articles

Agnieszka Gruszczyńska : 0000-0003-3373-7546

Articles

O zabijaniu — uśmiercanie zwierząt przeznaczonych do celów gospodarczych w świetle przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 oraz regulacji krajowych

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout