Articles

Maciej Jakub Zieliński : 0000-0003-2250-6582

maciej.zielinski@amu.edu.pl

Articles

Kontrowersje wokół wykonywania pracy na rzecz własnego pracodawcy w rozumieniu art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych a zgodność tego przepisu z Konstytucją RP

AbstractDownload article

employer, social insurance, performing work for the benefi t of one’s own employer, pracodawca, ubezpieczenie społeczne, wykonywanie pracy na rzecz własnego pracodawcy * Opracowan

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout