Articles

Kamil Więckowski

Articles

Nowe problemy badawcze w teorii publicznego prawa gospodarczego (z uwzględnieniem samorządu terytorialnego), Wrocław 14–15 czerwca 2010 r.

Download article

Prawne granice reklamy w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

AbstractDownload article

advertising, forbidden and unfair advertising, act of unfair competition, misleading advertising, product placement

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout