Artykuły

Jan Gola ORCiD: 0000-0001-9236-9259

Artykuły

Słowo wstępne

Pobierz artykuł

La corruption dans l’approche économique

AbstractPobierz artykuł

corruption, economy, pathology of the economic life

Wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej przez jednostki samorządu terytorialnego a działalność gospodarcza

AbstractPobierz artykuł

Stan wyjątkowy jako przykład stanu nadzwyczajnego w doktrynie francuskiej. Interpretacja pojęcia

AbstractPobierz artykuł

Stan wyjątkowy jako przykład stanu nadzwyczajnego w doktrynie francuskiej. Interpretacja pojęcia

AbstractPobierz artykuł

Działania Rady Europy w zakresie zapobiegania i zwalczania korupcji w administracji publicznej

Pobierz artykuł

Zapobieganie patologii korupcji w zarządzaniu spółkami Skarbu Państwa oraz  spółkami samorządowymi — wybrane zagadnienia

AbstractPobierz artykuł

Uwagi o obowiązkach przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w stanach nadzwyczajnych

AbstractPobierz artykuł

Nowe problemy badawcze w teorii publicznego prawa gospodarczego (z uwzględnieniem samorządu terytorialnego), Wrocław 14–15 czerwca 2010 r.

Pobierz artykuł

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako przejaw zapobiegania patologii w obrocie gospodarczym

AbstractPobierz artykuł

corruption, public procurement

Prewencja w obszarze aktów kwalifi kujących w działalności gospodarczej

AbstractPobierz artykuł

qualifying act, prevention, instruments of public commercial law, commercial activity, economic reglamentation, economic police, akty kwalifikujące, prewencja, instrumenty publicznego prawa gospodarczego, działalność gospodarcza, reglamentacja gospodarcza, policja gospodarcza

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy