Artykuły

Mariusz Jabłoński ORCiD: 0000-0001-8347-1884

Artykuły

Przejdź do strony: 12 > >>

Sądownictwo konstytucyjne i sądownictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Pobierz artykuł

Słowo wstępne

Pobierz artykuł

Ochrona tajemnic wpolskim porządku prawnym — tajemnica radcowska i adwokacka

AbstractPobierz artykuł

Znaczenie Protokołu nr 7 do Traktatu z Lizbony dla procesów integracyjnych w Unii Europejskiej

Pobierz artykuł

Ochrona tajemnicy zawodowej komornika sądowego

AbstractPobierz artykuł

Wprowadzenie w błąd jako przesłanka ochrony konsumentów

Pobierz artykuł

W sprawie prac nad ustawą wdrażającą dyrektywy „równościowe” Unii Europejskiej do polskiego porządku prawnego

Pobierz artykuł

Praktyka udostępnienia informacji publicznej - kwestie sporne

AbstractPobierz artykuł

Dekodowanie zwrotów niedookreślonych na przykładzie przepisów nowelizujących ustawę o dostępie do informacji publicznej

AbstractPobierz artykuł

Dostęp do informacji znajdujących się w ewidencji gruntów i budynków – wybrane kwestie dyskusyjne

Pobierz artykuł

Obowiązek wdrożenia procedur antykorupcyjnych — uwagi na tle propozycji zawartych w projekcie ustawy o jawności życia publicznego

AbstractPobierz artykuł

anti-corruption procedures, transparency of public life, entrepreneurs, public sector entities, procedury antykorupcyjne, jawność życia publicznego, przedsiębiorcy, jednostki sektora publicznego

Klauzule abuzywne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

Pobierz artykuł

Przejdź do strony: 12 > >>
zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy