Artykuły

Wioletta Jedlecka ORCiD: 0000-0002-0542-9303

Artykuły

Przejdź do strony: 12 > >>

Procedura jako sposób rozwiązywania sporów i legitymizacji w procesach integracji europejskiej

AbstractPobierz artykuł

Dysocjacja jako hard case w systemie prawa karnego materialnego

AbstractPobierz artykuł

Znęcanie nad zwierzęciem w doktrynie prawa karnego i w orzecznictwie sądowym — kilka uwag tytułem wstępu do rozważań o prawnej ochronie zwierząt

AbstractPobierz artykuł

Prawnopolityczny wymiar europejskiej tożsamości

AbstractPobierz artykuł

Zagadnienie deficytu demokratycznego w Unii Europejskiej

AbstractPobierz artykuł

O konieczności redefinicji pojęcia suwerenności w kontekście integracji europejskiej

AbstractPobierz artykuł

Okrucieństwo wobec zwierząt z punktu widzenia psychologii i filozofii — zarys problemu

AbstractPobierz artykuł

Kobieta dla kobiety (w świecie islamu)

AbstractPobierz artykuł

women, feminism, islam, discrimination, gender equality, emancipation, жінка, фемінізм, іслам, дискримінація, гендерна рівність, емансипація

Podstawowe formy prawne działania administracji publicznej na rzecz ochrony zwierząt

AbstractPobierz artykuł

Wielokulturowość w procesie integracji europejskiej

Pobierz artykuł

The derivative concept of legal interpretation in EU law

AbstractPobierz artykuł

wykładnia derywacyjna, sytuacja wykładni, prounijna interpretacja, doktryna acte clair, walidacyjno-derywacyjna wykładnia

Recenzja: How can neurolaw contribute to lawyers? Review of T. Matthias Spranger (editor), International Neurolaw. A  comparative analysis, Springer-Heidelberg- Dordrecht-London-New York 2012, pp. 424

Pobierz artykuł

Przejdź do strony: 12 > >>
zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy