Artykuły

Adriana Kalicka-Mikołajczyk ORCiD: 0000-0002-1250-5052

Artykuły

Plan działania — instrument realizacji Europejskiej Polityki Sąsiedztwa na przykładzie państw Europy Wschodniej

AbstractPobierz artykuł

Pogłębiona i kompleksowa strefa wolnego handlu — nowa forma współpracy gospodarczej Unii Europejskiej z krajami partnerskimi Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa

AbstractPobierz artykuł

European Neighbourhood Policy, deep and comprehensive free trade area, free trade agreement, association agreemen

Europejska Polityka Sąsiedztwa i jej znaczenie dla państw Europy Wschodniej

AbstractPobierz artykuł

Aspekty ekonomiczne współpracy Unii Europejskiej i Polski z Ukrainą

AbstractPobierz artykuł

Odpowiedzialność Unii Europejskiej za naruszenie postanowień umowy stowarzyszeniowej — uwagi w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości

AbstractPobierz artykuł

odpowiedzialność międzynarodowa, umowa stowarzyszeniowa, umowa mieszana

Współpraca finansowa między Wspólnotą Europejską a państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku

Pobierz artykuł

Unia celna jako forma integracji gospodarczej

Pobierz artykuł

Instrumenty wsparcia finansowego krajów partnerskich w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa

AbstractPobierz artykuł

European Union, European Neighbourhood Policy, European Neighbourhood and Partnership Instrument, TACIS, MEDA

European Union–Belarus relations within the framework of the European Neighbourhood Policy and Eastern Partnership

AbstractPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy