Artykuły

Jolanta Blicharz ORCiD: 0000-0002-4581-8629

Artykuły

Przejdź do strony: 12 > >>

Dyskusje na temat znaczenia autonomii jednostki (osoby) jako wartości aksjologicznej

Pobierz artykuł

Zakres działalności organizacji trzeciego sektora w sferze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

Pobierz artykuł

Relacje sektora obywatelskiego z państwem i sektorem gospodarczym

Pobierz artykuł

Rola partnerstwa trójsektorowego w ramach nowego zarządzania publicznego a problem biurokracji

Pobierz artykuł

W kwestii stosunków zachodzących w sferze zewnętrznej i wewnątrzorganizacyjnej stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego

AbstractPobierz artykuł

association of municipalities, entity of territorial self-government, territorial self-government, municipality self-government

Problem implementacji dyrektywy usługowej UE w odniesieniu do organizacji trzeciego sektora w Polsce

Pobierz artykuł

W kwestii modelu współczesnej polskiej administracji publicznej

Pobierz artykuł

Pozycja fundacji w sferze prowadzonej przez nią działalności leczniczej

AbstractPobierz artykuł

Problem feminizacji ubóstwa w Polsce

AbstractPobierz artykuł

Kilka uwag na temat definicji prawnej mobbingu

AbstractPobierz artykuł

Zagadnienie charakteru prawnego stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego

AbstractPobierz artykuł

Związek między zasadą równości a zasadą sprawiedliwości społecznej w polskiej Konstytucji i orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Próba spojrzenia ogólnego

AbstractPobierz artykuł

principle of the equality in the law, principle of the equality before the law, principle of fairness, Constitutional Tribunal, case law of the Polish Constitutional Tribunal, zasada równości w prawie, zasada równości wobec prawa, zasada sprawiedliwości, Trybunał Konstytucyjny, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego

Przejdź do strony: 12 > >>
zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy