Articles

Anna Umińska-Woroniecka : 0000-0002-5391-4231

Articles

Instytuty Polskie w Niemczech — historia i współczesność

AbstractDownload article

Niemiecki model administracji spraw zagranicznych

AbstractDownload article

Status prawny instytutów polskich

Download article

Między tradycją a nowoczesnością — funkcje konsulów honorowych mikropaństwna przykładzie księstwa Liechtensteinu

AbstractDownload article

O Niemczech na kongresie politologicznym

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout