Articles

Anna Frankiewicz

Articles

Znaczenie prawne regulacji dziedzictwa narodowego i dóbr kultury w rozdziale I Konstytucji RP

AbstractDownload article

Ewolucja prawa wyborczego do Prezydencji Bośni i Hercegowiny i jej uwarunkowania społeczno-polityczne

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout