Artykuły

Anna Płońska

Artykuły

Przejdź do strony: 12 > >>

Podstawy materialnego i procesowego prawa o wykroczeniach (pdf, znak wodny)

Pobierz artykuł

Podstawy materialnego i procesowego prawa o wykroczeniach (epub)

Pobierz artykuł

Podstawy materialnego i procesowego prawa o wykroczeniach

Pobierz artykuł

Comments on the criminal protection of the capital market in Poland

AbstractPobierz artykuł

white-collar crimes, capital market, criminal liability, stock market offences

Wiarygodność dokumentów w polskim prawie karnym

AbstractPobierz artykuł

document, credibility, forgery, offence, handwriting examination

Kilka uwag o zwalczaniu korupcji w świetle prawa europejskiego i międzynarodowego

AbstractPobierz artykuł

Niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej jako skutek przestępstwa bezszkodowej niegospodarności

AbstractPobierz artykuł

material damage, abuse of trust, non-damage mismanagement, Article 296 § 1a of Polish Penal Code

Czyn współukarany na przykładzie przestępstwa prania pieniędzy z art. 299 § 1 k.k.

AbstractPobierz artykuł

money laundering, acts of cooperation shown consequent, an act of cooperation shown prior, the benefit derived from the offence, an offence under Article 299 § 1 of the Criminal Code

Charakter prawny instytucji przepadku po zmianach nowelizacyjnych wprowadzonych do Kodeksu karnego ustawą z dnia 20 lutego 2015 r.

AbstractPobierz artykuł

amendment, Criminal Code, forfeiture, object, material benefit

Tajemnica zawodowa dotycząca działalności funduszy emerytalnych i jej ochrona karnoprawna

AbstractPobierz artykuł

professional secrecy, pension fund, an offence, The Article 220 of Organization and Operation of Pension Funds Act of August 28th, 1997

Korzyści pochodzące z popełnienia czynu zabronionego i ich legalizacja

AbstractPobierz artykuł

proceeds from prohibited activity, money laundering, crime under Article 299 of the Criminal Code, economic crime

Anti-money laundering provisions in the light of EU directives

AbstractPobierz artykuł

EU Directive, money laundering, offense, anti-money laundering, AML

Przejdź do strony: 12 > >>
zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy