Articles

Bartosz Olszewski

Articles

Problem nepotyzmu w administracji publicznej

Download article

Uniwersalna definicja dziecka?

Download article

Uwagi o reklamie adresowanej do dzieci

Download article

Karnoprawne i administracyjnoprawne przepisy dotyczące reklamy produktów leczniczych

AbstractDownload article

pharmaceutical law, advertising of medicinal products, criminal law, administrative law, product liability

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout