Articles

Anna Mazur-Milczanowska

Articles

„Specjalne” osoby prawne. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jako przedsiębiorca w obecnej regulacji prawnej oraz na tle projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout