Articles

Lidia Siwik : 0000-0002-2223-3492

lsiwik@prawo.uni.wroc.pl

Articles

Przedsiębiorstwo w projekcie kodeksu cywilnego — zagadnienia wybrane

Download article

Nazwa Europejskiego Zgrupowania Interesów Gospodarczych

AbstractDownload article

Skracanie firm spółek osobowych zawierających firmę spółki będącej wspólnikiem

AbstractDownload article

business name of partnership, rules on business names, abbreviating of business names, business name, partnership’s identifying elements, entrepreneur’s name, abbreviated business name in use

Nadzór policyjny prowadzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną w związku z naruszeniem obowiązku rejestracji substancji chemicznej zgodnie z REACH

AbstractDownload article

State Sanitary Inspection, supervision, chemicals registration, European Chemicals Agency, commercial police, REACH

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. na tle wybranych instytucji prawnych

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout