Articles

Piotr Lisowski : 0000-0002-8154-3167

Articles

Pojęcie bezpieczeństwa w obowiązującym systemie prawa — kilka refleksji na temat normatywizacji problematyki bezpieczeństwa

AbstractDownload article

Kilka refleksji na temat specyfiki i problemów postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i szkół

AbstractDownload article

процедура набору, адміністративне рішення, відділ управління, recruitment; administrative decision; administrative establishment

Meandry praworządności na przykładzie orzekania w sprawie zasiłku celowego z tytułu poniesienia strat w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej

AbstractDownload article

democratic state ruled by law, standards defining the legal bases for administrative decisions, requirements pertaining to the specification of the bases for the interventions in the area of municipal activities, demokratyczne państwo prawne, standardy stawiane podstawom decyzji administracyjnych, wymagania obowiązujące przy formułowaniu podstaw do ingerencji w działalność komunalną

Prawo zakładowe — in rebus angustis? (wybrane problemy administracyjnoprawne)

AbstractDownload article

Samorząd terytorialny a jednostka samorządu terytorialnego – rozważania semantyczne

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout