Articles

Anna Ćwiąkała-Małys : 0000-0001-9812-2118

Articles

Go to page: 12 > >>

Sprzedaż poniżej kosztu własnego w przedsiębiorstwie wieloasertymentowym

Download article

Przegląd doświadczeń europejskich i światowych w procesie pomiaru efektywności wykorzystania zasobów publicznego szkolnictwa wyższego

AbstractDownload article

public higher education, public resources, education finance, efficiency, DEA method

Ewolucyjny obraz przekształceń systemu ochrony zdrowia w Polsce

AbstractDownload article

An analysis of tax inspections efficiency in countering the grey area in trade — a case of the Internet

AbstractDownload article

Grey area and delinquency in liquid fuel trading — tax dimension of a phenomenon

AbstractDownload article

Ewolucyjny rozwój rachunkowości — zarys problemu

AbstractDownload article

Problem dyscypliny finansów publicznych w państwowej szkole wyższej. Zarys prawny

AbstractDownload article

Zmiana opodatkowania obrotu suszem tytoniowym akcyzą próbą ograniczenia szarej strefy w Polsce

AbstractDownload article

excise tax, trade in dry tobacco, grey area, customs services, podatek akcyzowy, obrót suszem tytoniowym, szara strefa, służby celne

Przekroje struktury kosztów w publicznych uczelniach akademickich w Polsce

AbstractDownload article

Dekompozycja indeksu produktywności Malmquista w modelu DEA

Download article

Wyjściowa ocena stanu majątkowo-finansowego publicznego szkolnictwa akademickiego w Polsce

Download article

A Taxation mechanism of financial instruments in Poland

Download article

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout