Articles

Wojciech Fraszek

Articles

Status publicznego i niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej jako przedsiębiorcy na gruncie projektu kodeksu cywilnego („specjalnej osoby prawnej”)

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout