Scientific Board

Chairman

Prof. Krzysztof Wójtowicz (Academy of Law in Wroclaw - Poland) – prawo międzynarodowe publiczne, prawo Unii Europejskiej

Members:

Prof. Jolanta Blicharz (University of Wroclaw - Poland) – prawo administracyjne

Prof. Maciej Marszał (University of Wroclaw - Poland) – historia doktryn politycznych i prawnych

Prof. Andrés Ollero (King Juan Carlos University - Spain) – teoria i filozofia prawa

Prof. Uwe Kirschel (University of Greifswald, Germany) – prawo administracyjne, prawo Unii Europejskiej, prawo praw człowieka

Prof. Emilio Castorina (University of Catania, Italy) – prawo konstytucyjne

Dr Joan Ganfalean (University of Alba Iulia, Romania) – prawo cywilne, prawo postępowania cywilnego

Prof. Michael Holoubek (Vienna University of Economics and Business, Austria) - publiczne prawo gospodarcze, prawo mediów i komunikacji

Prof. Andreas Janko (Johannes Kepler University Linz, Austria) – prawo państwowe, nauki polityczne

Dr hab. Tomasz Milej (Kenyatta University School of Law, Kenya) – prawo konstytucyjne, prawo praw człowieka

Prof. Timea Drinoczi (University of Pécs, Hungary) – prawo konstytucyjne, prawo konstytucyjne porównawcze

 

The Academic Board and its members are to:

— make sure that the journal maintains a high scholarly level;

— define, in collaboration with the Editorial Committee, directions of research tackled by the journal (in the case of thematic issues);

— popularise research results published in Przegląd Prawa i Administracji;

— promote the journal in academic circles represented by the members of the Academic Board.

 

 

 

 

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout