Editorial Committee

 

Prof. Mariusz Jabłoński - Editor in Chief (University of Wroclaw - Poland)

Dr Sylwia Jarosz-Żukowska - editorial secretary (University of Wroclaw - Poland)

Theme editors

Prof. Małgorzata Masternak-Kubiak (University of Wroclaw - Poland) – prawo konstytucyjne, sądownictwo administracyjne

Dr Ryszard Balicki (University of Wroclaw - Poland) – prawo konstytucyjne, prawo konstytucyjne porównawcze

Prof. Andrzej Bisztyga (University of Zielona Gora - Poland) - prawa człowieka

Prof. Jarosław Kundera (University of Wroclaw - Poland) – ekonomia

Prof. Piotr Machnikowski (University of Wroclaw - Poland) – prawo cywilne

Prof. Mirosław Sadowski (University of Wroclaw - Poland) – historia doktryn politycznych i prawnych

Prof. Marian J. Ptak (University of Wroclaw - Poland) – historia państwa i prawa

Prof. Adam Sulikowski (University of Wroclaw - Poland) – teoria i filozofia prawa

Prof. Jacek Giezek, (University of Wroclaw - Poland) - prawo karne materialne

Prof. dr hab. Jerzy Skorupka (University of Wroclaw - Poland) – prawo postępowania karnego

 

 

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout