„Specjalne” osoby prawne. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jako przedsiębiorca w obecnej regulacji prawnej oraz na tle projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego

Anna Mazur-Milczanowska

You are going to download a free article

The page contains information about the rules of downloading free articles from the database. Click on the link below to download the file in PDF format.

 

Download article

This article

Przegląd Prawa i Administracji

84, 2011

Pages from 109 to 118

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout