Kontrola regulowanej działalności gospodarczej jako płaszczyzna współdziałania organów samorządowych i przedsiębiorców

Karolina Łagowska

You are going to download a free article

The page contains information about the rules of downloading free articles from the database. Click on the link below to download the file in PDF format.

 

Download article

This article

Przegląd Prawa i Administracji

98, 2014. Współdziałanie podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej

Pages from 173 to 184

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout