Struktura szkolnictwa wyższego w Niemczech w świetle ustawy o szkolnictwie wyższym w Republice Federalnej Niemiec

Ewa Tuora-Schwierskott,Agnieszka Malicka

You are going to download a free article

The page contains information about the rules of downloading free articles from the database. Click on the link below to download the file in PDF format.

 

Download article

This article

Przegląd Prawa i Administracji

103, 2015. Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej. Trybunały, sądy, wolność gospodarcza

Pages from 301 to 318

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout