Brak decyzji uprawniającej a ważność umowy w działalności gospodarczej (obszar zamówień publicznych)

Tadeusz Kocowski

You are going to download a free article

The page contains information about the rules of downloading free articles from the database. Click on the link below to download the file in PDF format.

 

Download article

This article

Przegląd Prawa i Administracji

114, 2018, Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa

Pages from 533 to 546

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout