Refugees and migrants as a subject of rights according to international law and organizations

  1. Tomasz Słapczyński ORCiD: 0000-0002-9636-1673

Abstract

UCHODŹCY I MIGRANCI JAKO PODMIOTY PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO

Praca podejmuje próbę ukazania problemu uchodźców i osób migrujących, jako ważny aspekt prawa międzynarodowego, który wpływa na sytuację społeczną, polityczną i ekonomiczną państw. Może to generować zyski i straty dla państw uczestniczących w procesie na różnych płaszczyznach. Razem z imigracją rosną wydatki związane z procesem administracyjnym, ale rośnie także potencjalny kapitał ludzki. Zależy to od polityki państwa — czy potrafi wykorzystać zaistniały potencjał i czy jest to możliwe ze względu na kulturę lub wykształcenie. Czasami zobowiązanie wynikające z prawa międzynarodowego nie wystarcza, aby przekonać społeczeństwo, że przyjmowanie uchodźców jest słuszne. Migracja między państwami jest niejako naturalnym procesem. Jest ona generowana przez różne czynniki. Prawo międzynarodowe pozwala je uporządkować i sklasyfikować tak, aby jednostki, które we własnym kraju napotykają poważne problemy, mogły spróbować żyć gdzie indziej.

 

Download article

This article

Przegląd Prawa i Administracji

115, 2018

Pages from 69 to 80

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout