Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Historia Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

  1. Wiesława Miemiec
  2. Przemysław Pest

Abstract

THE HISTORY OF THE DEPARTMENT OF FINANCIAL LAW
AT THE FACULTY OF LAW, ADMINISTRATION AND ECONOMICS
OF THE UNIVERSITY OF WROCŁAW


The article presents the history of the Department of Financial Law at the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław. The article presents the biographies with an indication of the most important scientific achievements of the former heads of the Department — Prof. Lesław Adam, Prof. Krystyna Jandy-Jendrośka, Prof. Marek Mazurkiewicz, Prof. Ryszard Mastalski and Prof. Eugenia Fojcik-Mastalska. The article also identifies the current personal composition of the Department of Financial Law and the directions of the scientific research conducted in the Department.

Pobierz artykuł

Ten artykuł

Przegląd Prawa i Administracji

100, 2015. Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2

Strony od 111 do 118

Inne artykuły autorów

Google Scholar

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy