Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Podstawy prawne realizacji prawa do wolności religijnej w warunkach izolacji penitencjarnej. Rozważania na marginesie dyskusji o zjawisku multikulturowości populacji więziennej

  1. Adam Kwieciński

Abstract

LEGAL BASIS FOR EXERCISING THE RIGHT TO RELIGIOUS FREEDOM IN PRISON ISOLATION CONDITIONS. REFLECTIONS ON THE MARGIN OF A  DISCUSSION ABOUT THE PHENOMENON OF MULTICULTURALISM AMONG PRISON POPULATION

The study tackles an extremely important issue of the right to religious freedom enforced in the conditions of a  penitentiary institution. Legal regulation of practices and religious services during the execution of a  sentence of imprisonment, in the opinion of some authors, is part of the legal status of a  convicted person, while others consider it as a  means to assist in influencing the criminal with the purpose of changing their attitude. Certainly, however, this remains a  highly complex issue, not only with regard to the realm of freedom which it affects and the specific nature of the place where it is executed.

Pobierz artykuł

Ten artykuł

Przegląd Prawa i Administracji

100, 2015. Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2

Strony od 251 do 264

Inne artykuły autorów

Google Scholar

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy