Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą akcesoryjną w społecznej gospodarce rynkowej a prawo własności

  1. Tadeusz Kocowski ORCiD: 0000-0002-4086-8803

Abstract

ENTREPRENEURS CONDUCTING ACCESSORY BUSINESSIN THE SOCIAL MARKET ECONOMY — OWNERSHIP


Economic entities conducting accessory economic activity play an increasing role in the market. Their situation differs from that of the typical entrepreneurs. There are no special regulations for this type of activity. They occupy aposition between the public and private sector. It is a question about the public property because the ownership transfer is a base of distinguishing sectors in the economy.

 

Download article

This article

Przegląd Prawa i Administracji

103, 2015. Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej. Trybunały, sądy, wolność gospodarcza

Pages from 195 to 206

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout