Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

SPZOZ jako przedsiębiorca w prawie podatkowym — refleksja w świetle orzecznictwa

  1. Michał Raduła ORCiD: 0000-0002-9527-966X

Abstract

“SPZOZ” AS AN ENTREPRENEUR IN TAX LAW

The article presents the jurisprudence of the administrative courts in the case of an entrepreneur status of “SPZOZ” in tax law. Healthcare Institutions Law implemented asolution which assumes that an “SPZOZ” is not an entrepreneur. The question is whether the administrative courts properly interpret the regulation that an “SPZOZ” is not an entrepreneur in tax law.

Pobierz artykuł

Ten artykuł

Przegląd Prawa i Administracji

103, 2015. Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej. Trybunały, sądy, wolność gospodarcza

Strony od 207 do 218

Inne artykuły autorów

Google Scholar

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy