Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Extraterritorial application of Human Rights Treaties and the Universal Repression in international criminal law

  1. Paweł Mielniczek

Abstract

POZATERYTORIALNE STOSOWANIE TRAKTATÓW PRAW CZŁOWIEKA A REPRESJA UNIWERSALNA W MIĘDZYNARODOWYM PRAWIE KARNYM

Jaka jest relacja między pozaterytorialnym stosowaniem traktatów praw człowieka a represją uniwersalną w międzynarodowym prawie karnym? Z jednej strony efektywne wdrożenie niektórych norm traktatowych ustanawiających poszczególne prawa człowieka wymaga wydania i egzekucji konkretnych przepisów prawa karnego na poziomie krajowym. Z drugiej strony międzynarodowe prawo karne stanowi oddzielny reżim, rządzący się innymi zasadami. Jednym z aspektów, który łączy te dwie płaszczyzny jest ich pozaterytorialne stosowanie. Jaka jest zatem relacja między represją uniwersalną i pozaterytorialnym stosowaniem traktatów praw człowieka? Czy reżimy te są komplementarne? Czy prawo praw człowieka zawsze podąża za działaniami państwa mającymi na celu realizację represji uniwersalnej? Niniejszy artykuł składa się z dwóch zasadniczych części. Zaczyna się od analizy podobieństw i różnic między tymi dwoma reżimami, a następnie przechodzi do dyskusji na temat ich bezpośredniej relacji. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy każdy z nich może tak naprawdę istnieć bez zastosowania drugiego.

Pobierz artykuł

Ten artykuł

Przegląd Prawa i Administracji

105, 2016

Strony od 109 do 117

Inne artykuły autorów

Google Scholar

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy