Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Związek między zasadą równości a zasadą sprawiedliwości społecznej w polskiej Konstytucji i orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Próba spojrzenia ogólnego

  1. Jolanta Blicharz ORCiD: 0000-0002-4581-8629

Abstract

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PRINCIPLE OF EQUALITY AND THE PRINCIPLE OF SOCIAL JUSTICE IN THE POLISH CONSTITUTION AND THE JURISPRUDENCE OF THE CONSTITUTIONAL TRIBUNAL. AN ATTEMPT OF A GENERAL ANALYSIS

The definition of a justice as the obligation of specificactions in relation to other persons from the point of view of equality results from the fact that by implementing of the principles of justice, it is realised the moral imperative of solidarity with people who are worse off , especially for reasons that are not caused by them. It follows the conclusion that the principle of equality before the law not only corrects, but also concretises the more general principle of social justice.

Pobierz artykuł

Ten artykuł

Przegląd Prawa i Administracji

114, 2018, Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa

Strony od 59 do 69

Inne artykuły autorów

Google Scholar

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy