Prawo do dobrej administracji — w kierunku upraszczania języka urzędowego w Polsce i w Czechach

  1. Elżbieta Kocowska-Siekierka ORCiD: 0000-0001-6386-5579elakocowska@gmail.com

Abstract

 

THE RIGHT TO GOOD ADMINISTRATION — SIMPLIFYING THE OFFICIAL LANGUAGE IN POLAND AND THE CZECH REPUBLIC

The paper aims at investigating how European Union countries such as Poland and the Czech Republic deal with the problem of simplification of the official language. In former members of the Eastern European bloc bureaucratic language is one of the causes of the loss of confidence in public administration. Entry to the European Union increased the tendency for language reform in the creation of normative acts, and the way of communication between the civil servants and thecitizens. The paper presents two lines of action — education of civil servants in Poland and the transformation of the legal language in the Czech Republic.

 

Download article

This article

Przegląd Prawa i Administracji

107, 2016. Prawa podstawowe Unii Europejskiej w badaniach naukowych Centrum Doskonałości Jeana Monneta Uniwersytetu Wrocławskiego

Pages from 145 to 163

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout