Obowiązek wdrożenia procedur antykorupcyjnych — uwagi na tle propozycji zawartych w projekcie ustawy o jawności życia publicznego

  1. Mariusz Jabłoński ORCiD: 0000-0001-8347-1884

Abstract

OBLIGATION TO IMPLEMENT ANTI-CORRUPTION PROCEDURES — COMMENTS ON THE PROPOSALS INCLUDED IN THE DRAFT LAW ON TRANSPARENCY OF PUBLIC LIFE

The fundamental issue raised in this elaboration comes down to a trial of defining the character and content of the specificities of the identify the draft law on transparency of public life, in the regulation on internal anti-corruption procedures. There were analysed the responsibilities relating to the preparation and implementation of appropriate procedures, including the obligation to prepare the required documents.

 

Download article

This article

Przegląd Prawa i Administracji

114, 2018, Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa

Pages from 107 to 120

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout